Home O undergroundu Profily kapel Muzeum Vydavatelství Aktuality Partneři Kontakt

Tyto stránky vznikly z důvodu neexistence komplexního souboru materiálů, týkajících se undergroundu 70-tých let a navazující tzv. "druhé vlny undergroundu" let 80-tých. Mohlo by se zdát že obě období jedno jsou. Nicméně, dle našeho názoru, je odděloval nejen generační rozdíl a poměrná uzavřenost stěžejních undergroundových kapel soustředěných kolem Plastiků nebo DG 307, potažmo i celé této kultury v čase, ale např. i větší provázanost "druhé vlny undergroundu" s alternativní kulturou. Pamětníci jistě dosvědčí, že bylo těžké určit co a kdo kam patří. Spíše to byla pocitová záležitost jednotlivých skupin lidí či individualit.
Tyto stránky mají v úmyslu se soustředit ne sice výhradně, ale větším dílem na období 80-tých let, se specifikací do regionu bývalého Východočeského kraje. Základem pro hlubší studium této problematiky nechť je brána práce Moniky Koťarové na těchto stránkách uveřejněná. To, že kultura undergroundu ještě žije, snad bude dostatečně prokázáno z aktuální části těchto stránek.

Vlastníte–li materiály týkající se hudebních akcí, výstav, happeningů, či dokumenty vztahující se k tomuto období (pozvánky, PF, fotografie, profily kapel) a chcete je na těchto stránkách zveřejnit, pošlete je prosím oskenované na některý z e-mailů v sekci kontakt, nebo poštou na adresu: Lumír Sokol, Spojilská 1028, 530 03 Pardubice (nezapomeňte na zpáteční adresu, čestně vrátíme). Na fotografie uveďte rok pořízení, jména, místo, popřípadě krátký popis akce a další údaje z důvodu zamýšlené vypovídací hodnoty uveřejněného materiálu.

Underground is not dead!


Všechna práva vyhrazena • © 2013 Jaroslav Múčka & Lumír Zilvar Sokol • info[zav]farad.cz