Home O undergroundu Profily kapel Muzeum Vydavatelství Aktuality Partneři Kontakt

HNĚDÁ KNIHA O PROCESECH S ČESKÝM UNDERGROUNDEM 1976 -1980

***

Část I. - Umělecká činnostČást II. - Represe a solidaritaČást III. - Přeštický případ
Část IV. - Obžaloba a solidaritaČást V. - ProcesČást VI. - Kampaň a obrana
Část VII. - OdvoláníČást VIII. - Dodatky

***

OBSAH:

***

Část I. - Umělecká činnost
Poznámka vydavatele
Zpráva o třetím českém hudebním obrození
Texty: Egon Bondy
Texty: Pavel Zajíček
Texty: Karel Soukup
Texty: Svatopluk Karásek
Kázání S. Karáska v České Lípě dne 30. 3. 1975
Recenze
O hudbě, jakou hrají PP a DG 307
Dopis J. Seiferta dr. Motejlovi
J. Patočka: K záležitostem PP a DG 307
Část II. - Represe a solidarita
Poznámky vydavatele
Usnesení o zahájení trestního stíhání
Dopis pro AMNESTY INTERNATIONAL
Zpráva
Dopis V. Jirousové
Informace oficiálního tisku
Část III. - Přeštický případ
Obžaloba
Průběh hlavního líčení
Rozsudek okresního soudu
Odvolací řízení
Rozsudek krajského soudu
Dovětek - poznámka vydavatele
Část IV. - Obžaloba a solidarita
Obžaloba ze dne 9. července 1976
Prohlášení
Dopis Heinrichu Böllovi
Dopis H. Bölla J. Seifertovi
Dopis předsedkyni senátu
Veřejná výzva k solidaritě a protest
Usnesení ze dne 3. září 1976
Otevřený dopis Z. Mlynáře
Dovětek - poznámka vydavatele
Část V. - Proces
Poznámka vydavatele
Obžaloba
Průběh hlavního líčení ve dnech 21. - 23. 9. 1976
Obhajoba Svatopluka Karáska
Rozsudek
V. Havel: Proces
Otevřený dopis ústavním orgánům ČSSR
Část VI. - Kampaň a obrana
Poznámka vydavatele
Dopis dr. J. Zelenkovi
Odpověď čs. televize
Kampaň Rudého práva a odpověď
Článek Svobody a odpověď
Článek Mladé fronty a odpověď
Mladý svět: Případ Magor
Odpovědi Mladému světu
Dopis V. Brabence čs. rozhlasu
Dopis Z. Mlynářovi
Dopis P. Uhlovi
Část VII. - Odvolání
Usnesení
Průběh odvolacího řízení
Usnesení krajského odvolacího soudu
Závěrečná poznámka vydavatele
Část VIII. - Dodatky
Víkend na Děčínsku
Zpráva
Represe proti Chartě 77 a PP pokračuje
Žádost čs. televizi o opravu
Úryvek ze situační zprávy
Solidarita polských občanů
Dopis Petra Uhla
Svobodu pro politické vězně
Dopis prezidentu republiky
Honza Princ bude 9. října svoboden
Trestní řízení s Janem Princem

***


Všechna práva vyhrazena • © 2013 Jaroslav Múčka & Lumír Zilvar Sokol • info[zav]farad.cz